Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, en geniş anlamıyla, hizmet ve mal üreten bütün organizasyonlarda, insan, materyal ve makine gibi çok sayıda birbirine entegre faktörü ihtiva eden sistemlerin tasarımı, kurulması, geliştirilmesi ve kontrolünü ele alan bir mühendislik disiplinidir. Bu yönüyle endüstri mühendisliği karmaşık sistemlerin analizi, bunlar için soyut modeller kurulması ve verimliliklerinin artırılması gibi noktalarda üretken bireyleri yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Endüstri mühendisliğinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de, bir şirkette üretim ve servis sistemleri için gerekli olan bütün kaynakları sistemli bir yaklaşımla ele alması ve uyumlu, verimli ve rekabet gücü yüksek süreçler oluşturmaya odaklı olmasıdır.

Günümüz dünyasında endüstri mühendislerine üretim, lojistik, taşımacılık ve inşaat gibi çok geniş ve önemli endüstri kollarının yanında; sağlık, perakendecilik, bankacılık, sigortacılık, danışmanlık gibi hizmet sektörlerinde, kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında ihtiyaç duyulmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız, iş sahalarındaki karmaşık endüstri mühendisliği problemlerini çözerek iş süreçlerini geliştirebilecek yeterliliğe ulaşır; etkili iletişim ve liderlik yeteneği kazanarak mezun olurlar.

İş İmkanları

Ulusal ve uluslararası alanlarda, küresel şirketlerde en çok aranılan mühendislik dallarından birisi Endüstri Mühendisliği’dir. İmalat sistemlerinin tasarımı, kapasite ve konum hesaplamaları, modernizasyon ve yenileme çalışmaları, toplam kalite sistem- lerinin kurulması ve yenilenmesi, sistem optimizasyonu ve verimlilik hesaplamaları gibi daha birçok konu bu bölümün ilgi alanına girmektedir. Dolayısıyla mezunlarımız başta sanayi ve ticaret olmak üzere bütün sektörlerde kolayca iş bulabilme avantajına sahiptirler.