GSM ve Telekomünikasyon Laboratuvarı

 

GSM Avrupa telekomünikasyon standartları enstitüsü tarafından geliştirimiş bir haberleşme standardı olarak hal-i hazırda Dünya'daki mobil iletişimin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği bir platform olmuştur. Elektronik haberleşme, Elektronik Mühnedisliğinin en popüler alt dallarından biri olarak üniversitemizin mühendislik eğitim ve öğretim pogramında önemli bir yer tutmaktadır. Bu öneme binaen, GSM ve Telekomünikasyon Laboratuvarı IUS AR&Ge Merkezi'nde Türkiye'nin en büyük GSM operatörü olan Turkcell'in değerli katkıları ve bağışları ile modern GSM haberleşme ekipmanları ile donatılmış ve mühendislik öğrencilerimizin ve bu alandaki profesyonellerin istifadesine sunulmuştur.

Laboratuvar gerçek bir 2G GSM şebekesini simule edebilecek alt yapıya sahip olup, bu özelliği ile Bosna Hersek'te ilk ve tek laboratuvardır. Öğrencilerimizin telekomünikasyon ile ilgili dersleri uygulamalı olarak öğrenmelerine imkan sunmaktadır. 

 

 

Elektrik ve Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine hizmet verecek olan laboratuvar, onların bu alandaki pratik bilgilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu laboratuvar elektronik haberleşme alanında çalışan ve uygulama becerilerini geliştirmek isteyen profesonellere IUSLife bünyesinde sunulacak sertifikalı kurslarla hizmet verecektir.