Industrijski Inžinjering

Ovaj studijski program je dizajniran sa ciljem da pruži studentima znaja iz matematike, ekonomije, proizvodnih sitema, kontrole zaliha, operacionih istraživanja, menadžemta kvaliteta, pouzdanosti projektovanja, transport materiajala I informacionih tehnologija. Studentska praksa kroz angažman studenata u industriji je obavezna, i omogućuje studentima da steknu praktična znanja i iskustva.

Industrijski inženjering je disciplina posvećena projektovanju, instalaciji, poboljšanju i kontroli integrisanih sistema ljudi, materijala i postrojenja u širokom spektru organizacija koje proizvode robu ili usluge. Stoga je ovaj studijski program namjenjen studentima koji su zainteresovani za analiziranje i formulisanje apstraktnih modela složenih sistema s namjerom poboljšanja njegovih performansi. Kao i druga inženjerska polja, industrijski inženjer se bavi rješavanjem problema kroz primjenu principa projektovanja kao i specijalizovanih znanja iz matematike i prirodnih nauka.

Jedna od važnih karakteristika industrijskog inženjeringa je njen sistemski pristup integriranju osnovnih resursa proizvodnih i uslužnih sistema, kao što su informacije i energija, materijal i ljuski resursi, na način koji stvara optimalan, efikasan i konkurentan rad unutar preduzeća.

Mogućnosti zapošljavanja

Nakon okončanja studija, industrijski inžinjeri dobivaju neophodne vještine za obavljanje svoje profesije u raznim  oblastima kao što su proizvodnja i logistika do transporta i izgradnje, kao i u različitim odjelima preduzeća. Također, industrijski inžinjeri zaposljavaju se u uslužnim djelatnostima, kao što su zdravstvena zaštita, maloprodaja, bankarstvo, osiguranje i konsalting, vladinim agencijama i neprofitnim organizacijama.

Sličnost sa drugim studijskim programima

Studijski program industrijskog inžinjeringa je jedinstven u svojoj oblasti i jedan od rijetkih u regionu. Prepoznat je po kvalitetu nastave, istraživanju zaposlenog osoblja, sadržaju programa uz sto je dobio i pohvale studenata.