Obavještenje o pristupnom predavanju-Dr. Abdul Wahab Aidoo

Date:

Thursday, February 20, 2020 - 13:28

 

OBAVJEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Obavještavamo Vas da će u skladu sa članom 106. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17) biti održano pristupno predavanje na Fakultetu menadžmenta i javne uprave u sklopu procedure izbora u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast Ekonomija.

Kandidat za poziciju asistenta u naučnoj oblasti Ekonomija, Dr. Abdul Wahab Aidoo, održat će pristupno predavanje na temu: “Consumer Behavior”.

Predavanje će biti održano u Petak 21.02.2020. godine, s početkom u 10:15 sati u B zgradi u FBA Meeting room.

Svi studenti su dobrodošli!

VD D E K A N

_________________________

Vanr. Prof. Dr. Mirsad Karić

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe